SABF

2006-07-03

1 Season 1 Episode

Louise the Zero

General information

Episode TitleLouise the Zero
Air date2006-07-03
Year

Backdrops

The Familiar of Zero 1×1

Synopsis of The Familiar of Zero 1×1

Player

Datbu

Comments